Pure Energy Yoga - Poweryoga

Algemene voorwaarden

1. Eigen risico en aansprakelijkheid

 • 1.1 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
 • 1.2 Pure Energy Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.
 • 1.3 Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent.
 • 1.4 De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.
 • 1.5 Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de lessen plaatsvinden.
 • 1.6 Roken is niet toegestaan.
 • 1.7 mobiele telefoons/semafoons dienen tijdens de yoga-les uitgeschakeld te worden.
 • 1.8 Pure Energy Yoga behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
 • 1.9 Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

 

2. Lidmaatschap en betaling

 • 2.3 Een abonnement is niet overdraagbaar.
 • 2.4 Restitutie voor gemiste lessen/workshops/trainingen is niet mogelijk.
 • 2.5 Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Pure Energy Yoga zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

3. Annulering door deelnemer

 • 3.1 De deelnemer heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een workshop te annuleren doch alleen per ingezonden mail.
  Bij annulering van minimaal 12 weken voor de aanvang, zullen er 10% van de kosten van de training in rekening worden gebracht (max 75 euro). Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht.
  Bij annulering van 6 weken of minder voor aanvang van de training/opleiding/workshop wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht.
  Dit bedrag kan niet worden verrekend bij een nieuwe inschrijving en er kan niet worden geschoven naar een andere training/workshop.
 • 3.2 Annulering van een reeks van workshops/trainingen is alleen mogelijk minimaal 12 weken voor aanvang van de eerste workshop in de reeks, er zullen 10% van de kosten van de training in rekening worden gebracht.
 • 3. Cancelation by participant

 • 3.1 The participant has the right to cancel his/her participation for a workshop/training through e-mail or by phone.
  Cancellation at least 12 weeks before the start of a workshop/training 10% of the costs of the training will be charged (max 75 eur)
  Cancellation between 12 to 6 weeks before the start, a 50% refund will be provided. Cancellation less than 6 weeks before the start of a training/workshop there will be NO refund provided.
  Cancellation doesn’t give right to participate in a similar training.

   

  4. Kleding

  • 4.1 Het dragen van schoeisel in de oefenzaal is niet toegestaan.

   

  5. Drank en etenswaren

  • 5.1 In de oefenzaal is het niet toegestaan te eten.
  • 652 Drank in de oefenzaal mag uitsluitend in een goed afsluitbaar flesje of bidon.

   
  6. Nieuwsbrief

  • 6.1 Bij het inschrijven voor een les wordt je automatisch toegevoegd aan ons ledenbestand en zul je onze periodieke nieuwsbrief ontvangen. Mocht je deze nieuwsbrief niet langer willen ontvangen dan kan je je via de link in de nieuwsbrief weer uitschrijven.