Pure Energy Yoga - Vinyasa yoga

Wat is Flow Yoga?

Dynamische Flow Yoga

Onze dynamische Flow Yogayogalessen kennen invloeden uit de Asthanga Yoga, Anusara Yoga en Yin Yoga, waarbij iedere keer met een thema ter inspiratie en achtergrondmuziek gewerkt wordt.
 
Kenmerkend is dat tussen alle asana’s een vinyasa (gesynchroniseerde, verbindende beweging / flow) plaatsvindt, waardoor de houdingen in elkaar overvloeien. Iedere les wordt er qua houdingen gevarieerd.
Omdat al je aandacht uitgaat naar de vloeiende bewegingen, stopt het denken en kom je meer in het hier en nu.
 
Met de term vinyasa wordt onder meer het synchroniseren van beweging en ademhaling bedoeld. Iedere ademhaling loopt gelijk met een beweging. Dit houdt in dat als je je armen omhoog brengt op een inademing, de beweging pas stopt op het moment dat je volledig hebt ingeademd. De ‘Ujjayi pranayama’ (ademhalingstechniek) is van groot belang. Iedere inademing geeft je kracht om de asana te bereiken en vast te houden. Met iedere uitademing laat je spanning los en kun je dieper in de houding komen.
 
Met vinyasa wordt ook de verbindende beweging tussen twee asana’s bedoeld. Deze beweging heeft als doel dat je de vorige houding vergeet en weer fris bent voor de volgende houding.
Het woord komt uit het Sanskriet en betekent ‘op een speciale manier (= Vi) plaatsen (= Nyasa)’.
 
Yoga komt van het Sanskriet woord Yuk, hetgeen onder meer zoveel betekent als vereniging of verbinding. Yoga gaat over de verbinding tussen lichaam, geest en ziel. Door yogabeoefening werk je onder meer aan flexibiliteit, kracht, gegrond zijn, balans en in het hier en nu zijn. Naast de lichamelijke effecten zul je ook mentale effecten gaan bemerken.
 
So, come practice!